[1]
Mai Thúy Mai và Phạm Văn Thân 2021. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN Y., NĂM 2017. Tạp chí Y học Quân sự. 350 (tháng 2 2021), 48–52.