[1]
Lê Văn Nam 2024. PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ CA BỆNH VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI ĐƠN VỊ. Tạp chí Y học Quân sự. 370 (tháng 6 2024), 4. DOI:https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.459.