[1]
Nguyễn Văn Triệu 2023. KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA BỆNH LÍ ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP. Tạp chí Y học Quân sự. 364 (tháng 6 2023), 8–12. DOI:https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.49.