Nguyễn Hồng Quân, Đào Xuân Vinh, Lê Huyền Trang, & Nguyễn Quang Hồng. (2023). THỰC TRẠNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI QUẬN HOÀNG MAI (HÀ NỘI), TỪ NĂM 2016-2020. Tạp Chí Y học Quân sự, (364), 35–39. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.105