Đỗ Danh Thắng, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Văn Sơn, & Nguyễn Văn Sản. (2023). THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110. Tạp Chí Y học Quân sự, (366), 5. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.297