Lê Văn Nam. (2024). PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ CA BỆNH VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI ĐƠN VỊ. Tạp Chí Y học Quân sự, (370), 4. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.459