Nguyễn Văn Triệu. (2023). KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA BỆNH LÍ ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP. Tạp Chí Y học Quân sự, (364), 8–12. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.49