NGUYỄN VĂN TRIỆU. KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA BỆNH LÍ ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP. Tạp chí Y học Quân sự, [S. l.], n. 364, p. 8–12, 2023. DOI: 10.59459/1859-1655/JMM.49. Disponível em: https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/49. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.