Đỗ Danh Thắng, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Văn Sơn, và Nguyễn Văn Sản. 2023. “THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110”. Tạp Chí Y học Quân sự, số p.h 366 (Tháng Mười):5. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.297.