Lê Văn Nam. 2024. “PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ CA BỆNH VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI ĐƠN VỊ”. Tạp Chí Y học Quân sự, số p.h 370 (Tháng Sáu):4. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.459.