Nguyễn Văn Triệu. 2023. “KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA BỆNH LÍ ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP”. Tạp Chí Y học Quân sự, số p.h 364 (Tháng Sáu):8-12. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.49.