Lê Văn Nam (2024) “PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ CA BỆNH VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI ĐƠN VỊ”, Tạp chí Y học Quân sự, (370), tr 4. doi: 10.59459/1859-1655/JMM.459.