Nguyễn Văn Triệu (2023) “KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA BỆNH LÍ ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP”, Tạp chí Y học Quân sự, (364), tr 8–12. doi: 10.59459/1859-1655/JMM.49.