[1]
Lê Văn Nam, “PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ CA BỆNH VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI ĐƠN VỊ”, TC YHQS, số p.h 370, tr 4, tháng 6 2024.