Đỗ Danh Thắng, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Văn Sơn, và Nguyễn Văn Sản. “THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110”. Tạp Chí Y học Quân sự, số p.h 366, Tháng Mười 2023, tr 5, doi:10.59459/1859-1655/JMM.297.