Lê Văn Nam. “PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ CA BỆNH VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI ĐƠN VỊ”. Tạp Chí Y học Quân sự, số p.h 370, Tháng Sáu 2024, tr 4, doi:10.59459/1859-1655/JMM.459.