Nguyễn Văn Triệu. “KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA BỆNH LÍ ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP”. Tạp Chí Y học Quân sự, số p.h 364, Tháng Sáu 2023, tr 8-12, doi:10.59459/1859-1655/JMM.49.