Đỗ Danh Thắng, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Văn Sơn, và Nguyễn Văn Sản. “THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110”. Tạp chí Y học Quân sự, no. 366 (Tháng Mười 2, 2023): 5. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/297.