Lê Văn Nam. “PHÁT HIỆN, XỬ TRÍ CA BỆNH VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI ĐƠN VỊ”. Tạp chí Y học Quân sự, no. 370 (Tháng Sáu 17, 2024): 4. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/459.