Nguyễn Văn Triệu. “KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA BỆNH LÍ ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP”. Tạp chí Y học Quân sự, no. 364 (Tháng Sáu 28, 2023): 8–12. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/49.