1.
Đỗ Danh Thắng, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Sản. THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110. TC YHQS [Internet]. 2 Tháng Mười 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(366):5. Available at: https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/297