1.
Nguyễn Văn Triệu. KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA BỆNH LÍ ĐỘT QUỴ NÃO Ở 726 BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP. TC YHQS [Internet]. 28 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(364):8-12. Available at: https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/49