Quay trở lại Chi tiết Bài báo THỰC TRẠNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI QUẬN HOÀNG MAI (HÀ NỘI), TỪ NĂM 2016-2020 Tải xuống Tải xuống PDF