THỰC TRẠNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI QUẬN HOÀNG MAI (HÀ NỘI), TỪ NĂM 2016-2020

Các tác giả

  • Nguyễn Hồng Quân Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai
  • Đào Xuân Vinh Đại học Thăng Long
  • Lê Huyền Trang Đại học Thăng Long
  • Nguyễn Quang Hồng Đại học Thăng Long

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.105

Từ khóa:

sốt xuất huyết Dengue , quận Hoàng Mai, phòng, chống dịch

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn quận Hoàng Mai, từ năm 2016-2020.

Đối tượng, phương pháp: Hồi cứu, mô tả cắt ngang 8.137 ca bệnh sốt xuất huyết Dengue và thực hiện 10 cuộc phỏng vấn sâu, 2 cuộc hội thảo nhóm về các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Kết quả: Từ năm 2016-2020, tại quận Hoàng Mai, ghi nhận 8.137 ca mắc sốt xuất huyết Dengue; tỉ lệ mắc ở nam giới (52,0%) nhiều hơn nữ giới (48,0%); số ca mắc không đồng đều giữa các năm; tỉ suất mắc/100.000 dân cao nhất năm 2017 (1.026,4 ca/100.000 dân), thấp nhất năm 2020 (72 ca/100.000 dân); số lượng ca mắc sốt xuất huyết Dengue trong năm cao nhất từ tháng 6 đến tháng 9 (đỉnh dịch vào tháng 8), thấp nhất từ tháng 1 đến tháng 4. Hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn quận Hoàng Mai chịu ảnh hưởng của một số yếu tố, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp của các cơ quan chức năng; hoạt động của các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ y tế; hoạt động truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue; công tác bảo đảm nhân lực, vật chất, trang bị cho phòng, chống dịch sốt xuất huyết; đặc thù mật độ dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phần dân cư đa dạng, thói quen sinh hoạt, nhận thức và năng lực thực hành phòng, chống bệnh sốt xuất huyết không đồng đều trong các bộ phận dân cư...

Tài liệu tham khảo

Đào Thị Minh An, Nguyễn Trần Hiển, Nguyễn Minh Sơn và cs (2019), Giáo trình Dịch tễ học một số bệnh phổ biến, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Trần Thanh Dương, Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Oanh và Phan Trọng Lân (2015), "Phân tích đặc điểm bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2009-2012 tại Việt Nam", Tạp chí Y học dự phòng. 8(135), tr. 106-112.

Trần Minh Hoà (2020), Đặc điểm dịch tễ của bệnh sốt xuất huyết dengue tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 — 2012 và kết quả của một số giải pháp can thiệp, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế.

Bhatt, S., Gething, P. W., Brady, O. J., et al. (2013), "The global distribution and burden of dengue", Nature. 496(7446), pp. 504-7.

Cuong, H. Q., Hien, N. T., Duong, T. N., et al. (2011), "Quantifying the emergence of dengue in Hanoi, Vietnam: 1998-2009", PLoS Negl Trop Dis. 5(9), p. e1322.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Nguyễn Hồng Quân, Đào Xuân Vinh, Lê Huyền Trang, & Nguyễn Quang Hồng. (2023). THỰC TRẠNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI QUẬN HOÀNG MAI (HÀ NỘI), TỪ NĂM 2016-2020. Tạp Chí Y học Quân sự, (364), 35–39. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.105

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 Ngày nhận bài      05-05-2023
 Chấp nhận đăng  05-06-2023
 Ngày xuất bản      25-06-2023