Giới thiệu về Tạp chí

Lịch sử hình thành

Năm 1957, Tổng cục Hậu cần cho phép Cục Quân y xuất bản loại ấn phẩm định kỳ mang tên “Nội san Tài liệu học tập tham khảo” dưới dạng tài liệu học tập tham khảo nhằm phục vụ cho việc học tập, tham khảo nâng cao trình độ.

Năm 1971, do yêu cầu của việc phát triển công tác khoa học kỹ thuật trong toàn quân, ngành Quân y vẫn tiếp tục duy trì xuất bản tài liệu học tập tham khảo và mang tên “Nội san Y học Quân sự””, và xuất bản thêm ấn phẩm “Thông tin Y học Quân sự”.

Năm 1980, Bộ Quốc phòng cho phép Nội san Y học Quân sự được chính thức hoạt động như một cơ quan báo chí.

Tháng 6/1985, theo đề nghị của Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Chính trị, Ban Tuyên huấn Trung ương và Bộ Văn hóa – Thông tin cho phép Cục Quân y được chính thức xuất bản Tạp chí Y học Quân sự, lưu hành trong Quân đội và trao đổi nghiệp vụ với các cơ quan báo y tế nhà nước.

5/2020, Tạp chí Y học Quân sự chuyển về trực thuộc Viện Y học dự phòng Quân đội.