Bài viết được xem nhiều nhất

Bài viết mới nhất

  • THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110

    Đỗ Danh Thắng, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Sản

    Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước đầu triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quân y 110.

    Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, định lượng phần mềm quản lí hồ sơ bệnh án điện tử và các số liệu thứ cấp về ứng dụng công nghệ thông tin; kết hợp định tính ý kiến của 200 nhân viên y tế và 200 người bệnh có sử dụng bệnh án điện tử, tại Bệnh viện Quân y 110, năm 2021.

    Kết quả: Bệnh viện Quân y 110 hiện đang sử dụng máy chủ ảo hóa, 100% máy tính không kết nối internet. Bệnh viện triển khai việc lập, cập nhật bệnh án điện tử với 62/62 biểu mẫu đã số hóa, tỉ lệ thời gian cập nhật hồ sơ là 99,6%. Hầu hết các tiêu chí bệnh án điện tử đã đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế (ngoại trừ tiêu chí chữ kí số của người bệnh, hệ thống lưu trữ dự phòng và định danh y tế). Đội ngũ nhân viên y tế có tỉ lệ quyết tâm thực hiện bệnh án điện tử từ 98,5-100% trước khi áp dụng và đạt 100% sau khi áp dụng. Với người bệnh điều trị tại Bệnh viện, tỉ lệ hài lòng khi áp dụng triển khai bệnh án điện tử đạt 100%. Khi triển khai bệnh án điện tử, các chi phí cho mực in, giấy in, film chụp hằng năm đều giảm; riêng chi phí duy trì hệ thống công nghệ thông tin cần tăng 1.835.484,0 nghìn đồng. Đánh giá các khoản chi chủ yếu trong 12 tháng, triển khai áp dụng bệnh án điện tử sẽ giúp giảm chi phí 22,5% so với chưa triển khai bệnh án điện tử (tương ứng số tiền 1.400.635,5 nghìn đồng).