Liên hệ

Tạp chí Y học Quân sự, Viện Y học dự phòng Quân đội
21 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Liên lạc chính

Tòa soạn tạp chí Y học Quân Sự
Tạp chí Y học Quân Sự
Điện thoại 069551944-069552035

Liên hệ hỗ trợ

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG
Điện thoại 0979082083