THỰC TRẠNG SÂU RĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỪ PHÍA CÁC MẸ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC X., TỈNH THANH HÓA, NĂM 2018

Các tác giả

  • Lê Quang Vương Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Hóa
  • Đào Xuân Vinh Trường Đại Học Thăng Long

Từ khóa:

Sâu răng, sâu răng sữa, sâu răng vĩnh viễn, phòng bệnh sâu răng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích thực trạng sâu răng ở 233 học sinh và một số yếu tố liên quan từ phía các mẹ (233 mẹ tương ứng) của học sinh, trường tiểu học X., tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 4-9/2018. Kết quả: 62,7% học sinh bị sâu răng cửa, trong đó, sâu răng sữa chiếm 68,5%, sâu răng vĩnh viễn chiếm 31,5%. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh sâu răng cho con của các mẹ ở mức trung bình. 56,2% mẹ có kiến thức về phòng, chống sâu răng cho trẻ đạt, 62,7% có thái độ đúng và 45,9% có thực hành phòng, chống sâu răng cho trẻ đạt. Trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập bình quân đầu người trong gia đình, kiến thức và thực hành phòng, chống bệnh sâu răng của mẹ có liên quan tới bệnh sâu răng của trẻ (p < 0,05).

Tài liệu tham khảo

Đào Thị Dung (2007), Đánh giá hiệu quả can thiệp chương trình nha học đường tại một số trường tiểu học quận Đống Đa, Hà Nội, Luận văn tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.

Trịnh Đình Hải, Trần Văn Tường (2001), “Kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc Việt Nam”, Tạp chí Y học thực hành, số 10: 8-20.

Võ Thị Bích Hoàng (2016), Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh sâu răng của bà mẹ học sinh trường tiểu học Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

Ngô Thị Hoa Sen (2004), Mô tả kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống bệnh răng miệng cho con của các bà mẹ có con học tại trường Tiểu học thi trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội.

Nguyễn Văn Thành (2007), Đánh giá thực trạng bệnh sâu răng và khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi của học sinh 6 tuổi tại thị xã Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Thanh Thủy (2009), Thực trạng sâu răng và một số yếu tố liên quan ở HS Trường Tiểu học Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

Nguyễn Hữu Tước (2008), Thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố liên quan ở HS khối lớp 6 Trường Trung học cơ sở Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, năm 2008, Luận văn thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội.

Nguyễn Duy Kính (2012), Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống bệnh răng miệng cho con của các bà mẹ có con học lớp một ở Trường Tiểu học Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, 2012, Luận văn CKI Y tế công cộng, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Lê Quang Vương, & Đào Xuân Vinh. (2021). THỰC TRẠNG SÂU RĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỪ PHÍA CÁC MẸ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC X., TỈNH THANH HÓA, NĂM 2018. Tạp Chí Y học Quân sự, (350), 32–34. Truy vấn từ https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/152

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 Ngày xuất bản      26-02-2021