THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110

Các tác giả

  • Đỗ Danh Thắng Bệnh viện Quân y 110
  • Nguyễn Văn Hoạt Bệnh viện Quân y 110
  • Nguyễn Hồng Việt Bệnh viện Quân y 110
  • Nguyễn Văn Sơn Bệnh viện Quân y 110
  • Nguyễn Văn Sản Bệnh viện Quân y 110

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.297

Từ khóa:

Thực trạng triển khai, bệnh án điện tử, Bệnh viện Quân y 110

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước đầu triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quân y 110.

Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, định lượng phần mềm quản lí hồ sơ bệnh án điện tử và các số liệu thứ cấp về ứng dụng công nghệ thông tin; kết hợp định tính ý kiến của 200 nhân viên y tế và 200 người bệnh có sử dụng bệnh án điện tử, tại Bệnh viện Quân y 110, năm 2021.

Kết quả: Bệnh viện Quân y 110 hiện đang sử dụng máy chủ ảo hóa, 100% máy tính không kết nối internet. Bệnh viện triển khai việc lập, cập nhật bệnh án điện tử với 62/62 biểu mẫu đã số hóa, tỉ lệ thời gian cập nhật hồ sơ là 99,6%. Hầu hết các tiêu chí bệnh án điện tử đã đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế (ngoại trừ tiêu chí chữ kí số của người bệnh, hệ thống lưu trữ dự phòng và định danh y tế). Đội ngũ nhân viên y tế có tỉ lệ quyết tâm thực hiện bệnh án điện tử từ 98,5-100% trước khi áp dụng và đạt 100% sau khi áp dụng. Với người bệnh điều trị tại Bệnh viện, tỉ lệ hài lòng khi áp dụng triển khai bệnh án điện tử đạt 100%. Khi triển khai bệnh án điện tử, các chi phí cho mực in, giấy in, film chụp hằng năm đều giảm; riêng chi phí duy trì hệ thống công nghệ thông tin cần tăng 1.835.484,0 nghìn đồng. Đánh giá các khoản chi chủ yếu trong 12 tháng, triển khai áp dụng bệnh án điện tử sẽ giúp giảm chi phí 22,5% so với chưa triển khai bệnh án điện tử (tương ứng số tiền 1.400.635,5 nghìn đồng).

Tài liệu tham khảo

Trần Văn Đức (2018), “Thực trạng triển khai BAĐT tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, năm 2018”, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lí bệnh viện, Đại học Y tế Cộng đồng.

Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thế Vinh và các CS (2021), “Thực trạng triển khai BAĐT tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021”, Journal of pediatric research and practice, Vol. 5, No. 6 (2021) 37-45.

Bộ Y tế (2018), Quy định hồ sơ BAĐT, Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế (2017), Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nguyễn Hồng Trường, Vũ Phong Túc, Nguyễn Xuân Bái (2022), “Hiệu quả áp dụng BAĐT trong quản lí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 519, số 1: tr. 98-103.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Đỗ Danh Thắng, Nguyễn Văn Hoạt, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Văn Sơn, & Nguyễn Văn Sản. (2023). THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110. Tạp Chí Y học Quân sự, (366), 5. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.297
 Ngày xuất bản      02-10-2023

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả