ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KĨ THUẬT CHƯỜM LẠNH ĐIỀU TRỊ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI, TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110, TỪ 4/2022 ĐẾN 3/2023

Các tác giả

  • Phạm An Tiếp Bệnh viện Quân y 110
  • Mai Trọng Nghĩa Bệnh viện Quân y 110
  • Nguyễn Thị Hồng Bệnh viện Quân y 110
  • Trần Thị Huệ Bệnh viện Quân y 110
  • Nguyễn Văn Sản Bệnh viện Quân y 110
  • Đặng Văn Huy Bệnh viện Quân y 110

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.326

Từ khóa:

Chườm lạnh, phẫu thuật nội soi khớp gối, giảm đau

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả kĩ thuật chườm lạnh, điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi khớp gối.

Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu can thiệp, thử nghiệm lâm sàng có đối chứng kĩ thuật chườm lạnh điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi khớp gối (so sánh với bệnh nhân không sử dụng kĩ thuật chườm lạnh), tại Bệnh viện Quân y 110, từ tháng 4/2022-3/2023.

Kết quả: Đa số bệnh nhân là nam giới, ở độ tuổi từ 26-55 tuổi, phẫu thuật can thiệp các tổn thương dây chằng. Tại các thời điểm sau phẫu thuật 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ, nhóm bệnh nhân chườm lạnh đều có các diễn tiến lâm sàng (giảm đau, giảm sưng nề tại chỗ, vết mổ khô, thân nhiệt ổn định, khả năng ngủ được) tốt hơn so với nhóm bệnh nhân không chườm lạnh. Cụ thể, tại thời điểm 72 giờ sau phẫu thuật, nhóm bệnh nhân chườm lạnh có tỉ lệ không đau và đau ít (90,0%), sưng nề ít (68,33%), vết mổ khô (86,67%), không sốt (95,0%), ngủ được (73,33%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không chườm lạnh (các tỉ lệ lần lượt là: 53,34%; 36,67%; 58,33%; 86,67%; 60,0%).

Tài liệu tham khảo

“Chườm nóng - Chườm lạnh”, trong: Điều dưỡng cơ bản, Nhà xuất bản Y học.

Đánh giá kết quả PTNS điều trị di chứng hạn chế vận động khớp gối sau chấn thương. http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/danh-gia-ket-qua-phau-thuat-noi-soi-dieu-tri-di-chung-han-che-van-dong-khop-goi-sau-chan-thuong-2843. html, ngày 10/4/2017. http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/danh-gia-ket-qua-phau-thuat-noi-soi-dieu-tri-di-chung-han-che-van-dong-khop-goi-sau-chan-thuong-2843. html, ngày 10/4/2017.">

Đặng Hoàng Anh (2009), Nghiên cứu điều trị đứt dây chằng chéo khớp gối bằng PTNS sử dụng gân cơ bán gân và gân cơ thon, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y, 2009.

Camila Dambros, Ana Luiza Cabrera Martimbianco, Luis Otavio Polachini, Gisele Landim Lahoz, Therezinha Rosane Chamliann, and Moises Cohen “Effectiveness of cryotherapy after anterior cruciate ligament reconstruction” Acta Ortopedica Brasileira. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc.articles /PMC3718449/. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc.articles /PMC3718449/.">

Todd A Warren, Eric C Mc Carty (2004), “Intra - articular Knee Temperature changes lce vesus Cryotherapy Devive”, The Americal Joumal Sports of Medicine, Vol.32. No.2, 2004.

Schroder D, Passler H.H (1994), “Combination of cold and compression after knee sugery. Aprospective randomized study”, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1994; 2(3): 158-65.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Phạm An Tiếp, Mai Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Sản, & Đặng Văn Huy. (2023). ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KĨ THUẬT CHƯỜM LẠNH ĐIỀU TRỊ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI, TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110, TỪ 4/2022 ĐẾN 3/2023. Tạp Chí Y học Quân sự, (366), 4. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.326
 Ngày xuất bản      02-10-2023