ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 VÀ BỆNH VIỆN QUÂN Y 354, NĂM 2022

Các tác giả

  • Phan Văn Gầy Bệnh viên Quân y 105
  • Nguyễn Tô Hiệu Bệnh viên Quân y 105
  • Dương Ngọc Tuyển Bệnh viện Quân y 105
  • Lương Thị Ánh Vân Bệnh viện Quân y 105
  • Nguyễn Cẩm Vân Học viện Quân y

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.441

Từ khóa:

Quy chế kê đơn thuốc, điều trị ngoại trú, BVQY 105, BVQY 354

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quân y 105 và Bệnh viện Quân y 354 năm 2022.

Đối tượng, phương pháp: Hồi cứu, mô tả cắt ngang trên 400 đơn thuốc điều trị ngoại trú kê tại Bệnh viện Quân y 105 và 400 đơn thuốc điều trị ngoại trú kê tại Bệnh viện Quân y 354, từ 01/01 đến 31/12/2022.

Kết quả: Chủ yếu bệnh nhân kê đơn ngoại trú tại Bệnh viện Quân y 105 và 354 đều trên 65 tuổi (lần lượt là 59,00% và 64,35%), mắc bệnh mạn tính (lần lượt là 85,50%77,00%). Tỉ lệ đơn thuốc Bệnh viện Quân y 105 và 354 thuộc bệnh hệ tiêu hóa (chương IX) và bệnh nội tiết, dinh dưỡng… (chương IV) chiếm tỉ lệ cao (lần lượt là 36,6%, 22,4% và 28,6%, 25,5%). Ghi thông tin địa chỉ người bệnh, ghi lời dặn dò của bác sĩ, hướng dẫn dùng thuốc (liều dùng, đường dùng, thời điểm dùng) tại Bệnh viện Quân y 105 (100%, 84,50%, 27,35%) tốt hơn Bệnh viện Quân y 354 (99,94%, 78,50%, 19,51%). Việc kê đơn thuốc ưu tiên dạng đơn chất, dạng Generic, thuốc sản xuất trong nước tại Bệnh viện Quân y 105 lần lượt là 68,28%, 80,35%, 52,93%; tại Bệnh viện Quân y 354 lần lượt là 68,44%, 88,74%, 45,61%. Cả 2 bệnh viện kê đơn thuốc phù hợp với chẩn đoán bệnh và mức độ bệnh đều đạt từ 95% trở nên. Thời gian dùng thuốc theo đợt kê đơn Bệnh viện Quân y 105 và 354 khá tương đồng (lần lượt là 27,35 ± 8,47 ngày và 27,24 ± 8,69 ngày).

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2017), Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, Thông tư số 52/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017.

Quốc hội (2014), Luật Dược số 46/2014/QH13, ngày 13/06/2014.

Lê Văn Hưng (2020), Phân tích thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên năm 2019, Luận văn tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Lưu Quang Đính (2022), Phân tích thực trạng kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại BVQY 7 năm 2021, Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ Chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Bộ Y tế (2014), Dịch tễ dược học, Nhà xuất bản Y học, 2014.

WHO (2021), https:// www.who.int/ news-room/ fact-sheets/ detail/ noncommunicable-diseases.

Bộ Y tế (2012), Phê duyệt Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Quyết định số 4824/QĐ-BYT, ngày 03/12/2012.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Phan Văn Gầy, Nguyễn Tô Hiệu, Dương Ngọc Tuyển, Lương Thị Ánh Vân, & Nguyễn Cẩm Vân. (2024). ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 VÀ BỆNH VIỆN QUÂN Y 354, NĂM 2022. Tạp Chí Y học Quân sự, (370), 6. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.441

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 Ngày nhận bài      06-04-2024
 Chấp nhận đăng  17-04-2024
 Ngày xuất bản      13-06-2024