Quay trở lại Chi tiết Bài báo MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THAY ĐỔI CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC, SINH HÓA Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY DI CĂN, ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ SOX Tải xuống Tải xuống PDF