}

Cục Quân y thông báo mời mời quan tâm thực hiện gói thầu TV-03, TV-04 thuộc dự án đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

11.07.2023

Cục Quân y/TCHC đang triển khai dự án đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Chúng tôi kính mời các nhà thầu đủ điều kiện thực hiện Gói thầu TV-03: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và Gói thầu TV-04: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT theo hình thức chỉ định thầu, quy trình rút gọn thuộc dự án nêu trên gửi Hồ sơ quan tâm (HSQT) về Cục Quân y để xem xét đánh giá. Cụ thể:

  • Danh sách gói thầu cần lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; thẩm định HSMT, kết quả LCNT như Phụ lục I đính kèm theo.
  • Tiêu chuẩn đánh giá HSQT:
  • Gói thầu TV-03: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT như Phụ lục II đính kèm theo.
  • Gói thầu TV-04: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT như Phụ lục III đính kèm theo
  • Yêu cầu thành phần HSQT:
  • Gói thầu TV-03: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT như Phụ lục IV đính kèm theo.
  • Gói thầu TV-04: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT như Phụ lục V đính kèm theo
  • Thời gian nhận HSQT: Từ ngày 11/7 đến 14/7/2023.
  • Địa chỉ nộp HSQT:

Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng.

Địa chỉ: Số 276 Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 069 551 908

Sau khi xem xét HSQT, nhà thầu có số điểm cao nhất (nhân sự nhà thầu lớn hơn hoặc bằng mức điểm tối thiểu) sẽ được Cục Quân y mời thương thảo hợp đồng theo quy định.

Cục Quân y/TCHC rất mong nhận được hồ sơ quan tâm từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Tài liệu đính kèm