}

Mời chào giá mua sắm hóa chất ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm, sửa chữa trang thiết bị y tế

26.07.2023

Cục Quân y có nhu cầu tiếp nhận chào giá để tham khảo, xây dựng gói giá thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu:

Gói thầu số 01: Sửa chữa Máy Siêu âm

Gói thầu số 02: Sửa chữa máy X-Quang

Gói thầu số 03: Sửa chữa Thiết bị Khoa học - Kỹ thuật

Gói thầu số 04: Mua sắm hóa chất ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm

Chi tiết theo tài liệu đính kèm dưới đây:

https://yhqs.vn/tcyhqs/libraryFiles/downloadPublic/4