}

Mời chào giá trang thiết bị y tế mua sắm tập trung theo hình thức ký thỏa thuận khung năm 2023

26.07.2023

Cục Quân y đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tài sản ngành quân y theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung với nội dung cụ thể như tài liệu đính kèm dưới đây:

Tài liệu đính kèm