}

KHAI MẠC HỘI THI CHỦ NHIỆM QUÂN Y SƯ ĐOÀN BỘ BINH

22.08.2023

      Sáng 22/8/2023, tại Viện Nghiên cứu Quân nhu (Cục Quân nhu), Tổng cục Hậu cần tổ chức khai mạc Hội thi chủ nhiệm quân y sư đoàn bộ binh đủ quân, sư đoàn bộ binh có một trung đoàn bộ binh đủ quân, sư đoàn phòng không, sư đoàn không quân và bộ tư lệnh vùng hải quân năm 2023. Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần dự, phát biểu chỉ đạo khai mạc. Dự khai mạc hội thi có Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Trưởng Ban chỉ đạo hội thi; Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần); đại biểu lãnh đạo Học viện Quân y; chỉ huy các cơ quan, cục chuyên ngành thuộc Tổng cục Hậu cần; đại biểu chỉ huy Cục Quân y và chỉ huy ngành quân y các đơn vị có thí sinh tham gia thi.

     Phát biểu khai mạc hội thi, Trung tướng Trần Duy Giang nhấn mạnh, hội thi là một trong những hoạt động quan trọng, cần thiết để Cục Quân y đánh giá thực trạng khả năng hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhiệm quân y tuyến đơn vị nói chung, chủ nhiệm quân y cấp sư đoàn, vùng hải quân nói riêng, từ đó, có biện pháp bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy quân y, rút kinh nghiệm về công tác xây dựng lực lượng của ngành Quân y, qua đó tham mưu với thủ trưởng các cấp có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của quân y đơn vị trong tình hình mới. Để hội thi diễn ra thành công, Trung tướng Trần Duy Giang yêu cầu, Ban tổ chức, Ban giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành hội thi đúng lịch điều hành đã xác định; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị trong suốt thời gian hội thi; tổ chức thi từng nội dung công khai, minh bạch; bảo đảm chính quy, thống nhất và an toàn tuyệt đối. Đồng thời, tổ chức chấm điểm nghiêm túc, chính xác, khách quan, đúng quy chế; đánh giá đúng thực chất trình độ của từng cán bộ và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng Tổng cục Hậu cần về kết quả hội thi.

     Hội thi diễn ra trong thời gian 3 ngày, với 4 nội dung thi, gồm thi nhận thức bằng phương pháp trắc nghiệm; thi tự luận; thi xây dựng, báo cáo kế hoạch bảo đảm quân y trong chiến đấu và thực hành bắn súng ngắn K54. Trong đó, nội dung thi nhận thức, thí sinh trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm trên máy  tính với thời gian 60 phút; phần thi tự luận, các thí sinh làm bài thi dưới dạng nghị luận, trả lời 2 câu hỏi thuộc các chủ đề: Công tác quản lý chỉ đạo ngành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ động viên y tế; y học dự phòng; điều trị dự phòng; tiếp tế quân y; công tác huấn luyện và nghiên cứu khoa học… trong trong vòng 180 phút…

     Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào thi nội dung nhận thức bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy tính theo kế hoạch.