}

CỤC QUÂN Y RÚT KINH NGHIỆM CÁC MẶT CÔNG TÁC TỪ KHI ĐIỀU CHUYỂN VỀ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẬU CẦN

24.11.2023

Chiều ngày 24/11/2023, tại Hà Nội, Cục Quân y tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác từ khi điều chuyển về trực thuộc Tổng cục Hậu cần (TCHC). Đồng chí Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC dự và chỉ đao hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm hội nghị nêu rõ, từ khi về trực thuộc TCHC (tháng 10/2017) đến nay, Cục Quân y luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, chỉ huy TCHC, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Tổng cục, các đơn vị trong toàn quân. Cục Quân y đã chủ động đánh giá, dự báo tình hình, nghiêm túc quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên, kịp thời tổ chức thực hiện, hoàn thành mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, Cục Quân y đã thực hiện tốt công tác tham mưu, bảo đảm quân y sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; duy trì nghiêm quy định dự trữ vật chất, trang bị quân y sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân tại Trường Sa - DK1 an toàn, đúng quy định; chủ động tham mưu với TCHC, Bộ Quốc phòng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo từng giai đoạn, từng tình huống. Toàn ngành Quân y có nhiều nỗ lực, bảo đảm quân số khỏe toàn quân 6 năm qua đều đạt trên 98,5%; công tác huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học được đổi mới, đáp ứng công tác quân y trong tình hình mới...

Hội nghị đã nghe đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Quân y báo cáo một số kết quả công tác đã đạt được từ khi Cục Quân y được điều chuyển về TCHC; thảo luận về những khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ, đề xuất những biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Duy Giang khẳng định, từ năm 2017 đến nay, Cục Quân y đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, có nội dung hoàn thành xuất sắc; công tác tham mưu xây dựng lực lượng quân y, xây dựng ngành Quân y, củng cố các tuyến quân y được quan tâm và có nhiều đổi mới; công tác huấn luyện, đào tạo, tổ chức các hội thi, hội thao chuyên ngành bài bản và bám sát thực tiễn; hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế có những bước tiến rõ nét. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quân y toàn quân giữ vững bản lĩnh chính trị, quyết tâm rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát triển trình độ chuyên môn ngang tầm khu vực và quốc tế, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp Quân y Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Chủ nhiệm TCHC cũng đã nêu một số điểm còn tồn tại, ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và Cục Quân y. Đồng thời, nêu một số nội dung, biện pháp, yêu cầu Cục Quân y tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng Đảng bộ Cục Quân y trong sạch vững mạnh, xây dựng Cục Quân y vững mạnh toàn diện tiêu biểu xuất sắc, góp phần cùng toàn ngành Hậu cần Quân đội thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang đã đánh giá khái quát kết quả thực hiện các mặt công tác từ khi Cục Quân y được điều chuyển về TCHC đến nay; đồng thời, phân tích một số điểm thuận lợi, khó khăn cơ bản cần được cơ quan Cục Quân y và các đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tạo cơ sở xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng công tác quân y toàn quân và công tác xây đựng đơn vị. Đồng chí Cục trưởng Cục Quân y nêu rõ, lãnh đạo, chỉ huy Cục Quân y cùng cơ quan, các đơn vị trực thuộc Cục tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm TCHC, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng TCHC và toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng, giao phó.

                                                                                                                                                                   Minh Hoài