}

CỤC QUÂN Y TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

22.12.2023

          Chiều ngày 21/12/2023, tại Hà Nội, Cục Quân y tổ chức chương trình tọa đàm Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới theo hình thức trực tiếpvà trực tuyến. Tham dự tọa đàm, có hơn 150 cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Quân y khu vực phía Bắc (điểm cầu Cục Quân y) và các đơn vị trực thuộc Cục đóng quân ở phía Nam (điểm cầu Viện Y học dự phòng Quân đội phía Nam). Đồng chí Đại tá Trần Công Trường, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quân y chủ trì buổi tọa đàm.

          “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tôn vinh, bởi những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được kết tinh từ truyền thống yêu nước của dân tộc; sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự tin tưởng, giúp đỡ của nhân dân, cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ. Chủ nghĩa cá nhân là thứ giặc vô cùng nguy hiểm, với những biểu hiện đa dạng, lúc tinh vi, kín đáo, khi lộ liễu, biến báo khó lường, xuất hiện ở nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự... Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong Quân đội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa cấp thiết trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản lâu dài, nhằm tăng cường, củng cố, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với lòng tin yêu của Nhân dân.

          Với tinh thần cởi mở, trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan và các đơn vị Cục Quân y đã tích cực giao lưu, trao đổi những vấn đề tâm huyết trong rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và nhận diện các biểu hiện, tính cần thiết phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.Khách mời giao lưu trực tiếp từ các đơn vị thuộc Cục đã chia sẻ những kinh nghiệm quý, mô hình hay trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp; đưa ra các giải pháp phát huy hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị. Qua đó, vừa thể hiện phương châm “lấy xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, vừa thể hiện tinh thần đồng tâm, ý chí kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân lẩn khuất trong tư tưởng và hành động, trong thực hiện nhiệm vụ và thực tế cuộc sống hằng ngày.

           Kết luận buổi tọa đàm, Đại tá Trần Công Trường, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quân yđánh giá cao các ý kiến đóng góp, trao đổi. Nhằm phát huy hơn nữa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đại tá Trần Công Trường yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Hậu cần và Đảng ủy Cục Quân y về cán bộ và công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt, quản lý và giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các biểu hiện tiêu cực..., tạo tiền đề vững chắc xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.