}

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRAO THI ĐUA XÂY DỰNG “ĐƠN VỊ QUÂN Y 5 TỐT” TOÀN QUÂN LẦN THỨ BA

13.06.2023

Sáng 13/6/2023, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” toàn quân lần thứ 3. Dự Hội nghi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng…

Báo cáo trung tâm (bằng video) và các ý kiến tham luận cho biết: 5 năm qua, phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” đã phát triển thành phong trào mang tính quần chúng, sâu rộng trong toàn quân. Phong trào thi đua đã được Cấp ủy, chỉ huy các cấp ngày càng quan tâm hơn; đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y hoàn thành tốt chức năng tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị Quân y 5 tốt” thể hiện trên các mặt công tác, như bảo đảm tốt quân y cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ đột xuất; xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học, cấp cứu, điều trị, bảo đảm quân số khỏe tốt; huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tạo nguồn, quản lý, sử dụng thuốc, trang bị, vật tư quân y tốt; thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em, công tác kết hợp quân dân y tốt…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: Quân y là một bộ phận trong hệ thống y tế Nhà nước, thực hiện mục tiêu chiến lược là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Y tế vào việc phục vụ sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trong thời bình; chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó hiệu quả khi có chiến tranh cũng như các tình huống cần thiết khác. Những năm qua, lực lượng Quân y đã phối hợp chặt chẽ với y tế nhân dân triển khai hiệu quả công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh; góp phần quan trọng trong phòng, chống, giải quyết hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; xây dựng tiềm lực y tế - quốc phòng khu vực phòng thủ... Để phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của quân y và dân y trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng…, Bộ trưởng Đào Thị Hồng Lan yêu cầu, thời gian tới, ngành quân y tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; kịp thời triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, các nghị quyết, nghị định chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với ngành y tế về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị các cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong toàn quân tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện, quan tâm đầu tư cho y tế tuyến cơ sở; chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp về y tế có thể xảy ra; tạo điều kiện tốt nhất để ngành quân y hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội và nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà toàn quân đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” 5 năm qua. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế tại hội nghị; chủ động phối hợp với lực lượng y tế các cấp để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan hậu cần, quân y các cấp trong tổ chức thực hiện; duy trì phong trào sôi nổi, rộng khắp trong toàn quân, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tự giác tham gia, thực hiện. Để phong trào thi đua phát triển sâu, rộng hơn nữa trong thời gian tới, Đại tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân và ngành quân y quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập chung chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác quân y; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, vai trò, tam mưu của cơ quan hậu cần, quân y các cấp trong thực hiện các phong trào thi đua; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua đa dạng, thiết thực, hiệu quả, sát yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của từng cơ, quan đơn vị…

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của các đơn vị quân y trong thời gian qua, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Y tế  và Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần đã ký quyết định khen thưởng cho 97 tập thể (trong đó có 12 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua) và 130 cá nhân.