KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN Y., NĂM 2017

Các tác giả

  • Mai Thúy Mai Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
  • Phạm Văn Thân Đại Học Y Hà Nội

Từ khóa:

Sinh viên, kiến thức - thái độ - thực hành, sức khoẻ sinh sản, quan hệ tình dục

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang 419 sinh viên Học viện Y., từ tháng 11/2016 đến 7/2017, về kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sảnmột số yếu liên quan. Kết quả: Kiến thức về sức khỏe sinh sản của sinh viên ở mức đạt là 69,2%; trong đó, kiến thức đạt ở các sinh viên năm thứ tư 4 (85,7%) cao hơn hẳn so với sinh viên năm thứ nhất (42,5%), khác biệt tỉ lệ này theo khối học có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Thái độ và thực hành về sức khỏe sinh sản của sinh viên ở mức đạt chiếm 51,8%, tỉ lệ có thực hành đạt là 56,1%. Trong số đối tượng nghiên cứu, 45,6% sinh viên đã có người yêu/bạn tình và 17,7% sinh viên đã có quan hệ tình dục, trong đó có 9,5% sinh viên không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào. Xác định có mối liên liên quan giữa kiến thức, thái độ với thực hành sức khỏe sinh sản của đối tượng nghiên cứu (p < 0,05).

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (2010), “Thái độ của thanh thiếu niên Việt Nam về một số vấn đề xã hội”, Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam lần thứ II, Hà Nội.

Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê, UNICEF, WHO (2005), Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam 2003, Hà Nội, tr. 37-47, tr. 51-56, tr. 58-61.

Nguyễn Linh Khiếu (2003), Gia đình trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.

Tổng cục Thống kê (2009), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Vũ Thị Linh Trang (2015), Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên y6, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015, Khoá luận tốt nghiệp bác sĩ y khoa, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

Nguyễn Mạnh Tuân (2016), Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của SV trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên, năm 2016, Luận văn thạc sĩ y tế công cộng, Đại học Thăng Long, Hà Nội.

Knowledge, attitude, practice and some related factors on reproductive health of students of VietNam University Of Traditional Medicine in 2017.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Mai Thúy Mai, & Phạm Văn Thân. (2021). KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN Y., NĂM 2017. Tạp Chí Y học Quân sự, (350), 48–52. Truy vấn từ https://yhqs.vn/tcyhqs/article/view/160

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 Ngày xuất bản      26-02-2021