DỰ PHÒNG, PHÁT HIỆN VÀ XỬ TRÍ CÁC TRƯỜNG HỢP SAY NÓNG - SAY NẮNG

Các tác giả

  • Vũ Minh Dương Bệnh viện Quân y 103
  • Lê Đăng Mạnh Bệnh viện Quân y 103
  • Đặng Văn Ba Bệnh viện Quân y 103
  • Nguyễn Trung Kiên Bệnh viện Quân y 103

DOI:

https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.432

Từ khóa:

Say nóng say nắng, dự phòng, xử trí bước đầu

Tóm tắt

Say nóng - say nắng là tình trạng cấp cứu liên quan đến tăng thân nhiệt ở những người tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cao. Yếu tố nguy cơ say nắng say nóng có thể đến từ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm tương đối, vận tốc gió…), cơ thể (béo phì, mang thai, thiếu muối nước, thể lực kém…), hoạt động gắng sức hoặc không gắng sức. Đặc trưng bởi tình trạng tăng thân nhiệt (> 40ºC) kèm theo mất nước nặng, tiêu cơ vân cấp và/hoặc rối loạn chức năng tạng. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời nạn nhân sẽ nhanh chóng dẫn đến suy đa tạng, thậm chí tử vong. Để hạn chế tình trạng say nóng - say nắng, các đơn vị cần có những biện pháp dự phòng phù hợp. Người mắc say nóng - say nắng cần phải được phát hiện sớm các dấu hiệu và xử trí cấp cứu kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng, tử vong, tàn phế do sốc nhiệt.

Tài liệu tham khảo

Mai Xuân Hiên, Bùi Văn Mạnh (2020), Giáo trình Hồi sức cấp cứu, Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.

I.G.Y Asmara (2020), “Diagnosis and Management of Heatstroke”, Acta Med Indones, 52 (1): 90-97.

L.N. Belval, D.J Casa, W.M Adams, et al (2018), “Consensus Statement- Prehospital Care of Exertional Heat Stroke”, Prehosp Emerg Care, 22 (3): 392-397.

L.R Leon, A Bouchama (2015), Heat stroke, Compr Physiol, 5 (2): 611-47.

World Health Organization (2021), Heatwaves.

C.K Garcia, L.I Renteria, G Leite-Santos, et al (2022), Exertional heat stroke: pathophysiology and risk factors, 1 (1): e000239.

R Gauer, B.K Meyers (2019), “Heat-Related Illnesses”, Am Fam Physician, 99 (8): 482-489.

W.O Roberts, L.E Armstrong, M.N Sawka, et al (2023), ACSM Expert Consensus Statement on Exertional Heat Illness: Recognition, Management, and Return to Activity, 22 (4): 134-149.

G.S Lipman, F.G Gaudio, K.P Eifling, et al (2019), “Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Heat Illness: 2019 Update”, Wilderness Environ Med, 30 (4s): S33-s46.

Tải xuống

Cách trích dẫn

Vũ Minh Dương, Lê Đăng Mạnh, Đặng Văn Ba, & Nguyễn Trung Kiên. (2024). DỰ PHÒNG, PHÁT HIỆN VÀ XỬ TRÍ CÁC TRƯỜNG HỢP SAY NÓNG - SAY NẮNG. Tạp Chí Y học Quân sự, (369), 5. https://doi.org/10.59459/1859-1655/JMM.432
 Ngày nhận bài      27-03-2024
 Ngày xuất bản      08-05-2024

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả