}

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỒI SỨC, CẤP CỨU, CHỐNG ĐỘC TOÀN QUÂN NĂM 2023

01.04.2023

Thông báo (lần 1)
Về việc tổ chức Hội nghị khoa học Hồi sức, cấp cứu, chống độc toàn quân năm 2023.

Thực hiện kế hoạch số 547/KH-QY ngày 03/03/2023 của Cục Quân y tổ chức Hội nghị khoa học Hồi sức, cấp cứu, chống độc toàn quân năm 2023.

Cục Quân y phối hợp với Bệnh viện quân y 175 tổ chức Hội nghị khoa học Hồi sức, cấp cứu, chống độc toàn quân năm 2023, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, chia sẽ kinh nghiệm, kỹ năng thực hành chuyên ngành Hồi sức, cấp cứu, chống độc tại các cơ sở y tế.